Välkommen

Kristdalabygdens fiberförening verkar för fiberoptiskt nät på landsbygden. Föreningen startade 2013 och har 419 medlemmar vilket motsvarar ca 90% av fastigheterna i området där det bor ca 900 personer. För att ansluta alla fastigheter krävs ca 26 mils grävning.

IP-Only tog över fiberprojektet våren 2017 och Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat ansökan för projektet Kristdalabygdens fiber. Projektets medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60% eller högst 21,5 miljoner kronor i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Öppet nät

Öppet nät för valfrihet

Vårt bredbandsnät kommer att vara ett öppet nät för att du som abonnent ska få möjlighet, att i så stor utsträckning som möjligt, själv skall kunna välja vilken leverantör du vill köpa dina bredbandstjänster från och du skall kunna göra det till ett rimligt pris. I praktiken betyder det att så många leverantörer som möjligt, oavsett vem som äger bredbandsnätet, ska kunna få komma in och leverera tjänster till abonnenterna.

Utbud med många leverantörer

IP-Onlys öppna nätverk erbjuder tjänster från mer än tjugo olika leverantörer av internet, tv och telefoni. På deras hemsida hittar du hela tjänsteutbudet. Välj mellan hastighet, pris/månad, bindningstider och leverantörer för att hitta en den leverantör som passar dig bäst!

Klicka här för att läsa mer!

Senaste nytt

Byggstatus i Kristdala

Förberedelserna inför byggnationen av fibernätet i Kristdala fortsätter. Som du känner till förekommer stora förseningar i projektet och byggnationen har inte kommit igång som tidigare tänkt och kommunicerat, vilket naturligtvis är olyckligt. Att bygga ut ett fibernät är en stor, kostsam och tidskrävande investering där vi bygger ut infrastrukturen och digitaliserar samhället och landsbygden. Status …

IP-Only om utmaningarna i fiberbranschen

I ett pressmeddelande från den 25 maj skriver IP-Only om utmaningarna i fiberbranschen. IP-Only är den fiberoperatör som byggde flest fiberanslutningar på landsbygden under 2017. ”Vi fortsätter att investera stort. Med det sagt är det en stor utmaning att bygga fiber på landsbygden, säger Fredrik Karlsson, chef för fiberutbyggnaden på IP-Only.” IP-Only genomförde under 2017 …