HEM    NYHETER    VARFÖR FIBER?    PROJEKT    MEDLEM    FRÅGOR & SVAR    KONTAKT

"Kristdalabygdens fiber verkar för fiberoptiskt nät utanför Kristdala samhälle"Kristdalabygdens fiberförening

Kristdalabygdens fiberförening verkar för fiberoptiskt nät på Kristdalas landsbygd. Föreningen startade 2013 och har i dagsläget ca 300 medlemmar vilket motsvarar ca 80% av fastigheterna i området där det bor ca 900 personer. Ansökan om stöd till fiberprojektet lämnades till Jordbruksverket den 24 juni 2013 och svar väntas under hösten 2015.

Om stöd beviljas av Jordbruksverket så räknar vi med att komma igång med projektet runt årsskiftet 2015/16. Fibernätet beräknas vara klart till hösten 2016, våren 2017.

Fiberföreningen har hittills skrivit avtal med ca 300 fastigheter och projektet innefattar ca 20 mils grävning för att kunna ansluta alla.
Senaste nytt


2017-06-12 - ?NTLIGEN

Nu ?r myndigheternas hantering klara i och med att l?nsstyrelsen i Kalmar l?n skrivit p? ?verl?telsen till IP-Only. Upphandlingar och gr?vning kommer att p?b?rjas inom kort hoppas vi. Mark?gare kommer att kontaktas vartefter projektet fortskrider. Viktigt att du som har anm?lt dig f?r fiber ?r klar ?ver var du vill ha din anslutning i huset s? att gr?vning f?r kabel anpassas d?refter. Dags dato ?r 419 anm?lningar inkomna. Trevlig sommar!

Fler nyheter

ca 300 medlemmar
ca 80% av fastigheterna


Kristdalabygdens Fiber EK
c/o Åke Pettersson Systertorp
570 91 Kristdala

E-post: info@kristdalafiber.se
Telefon: 070-578 32 69


HEM    NYHETER    VARFÖR FIBER?    PROJEKT    MEDLEM    FRÅGOR & SVAR    KONTAKT

Copyright © Bardic Design 2015