IP-Only om utmaningarna i fiberbranschen

I ett pressmeddelande från den 25 maj skriver IP-Only om utmaningarna i fiberbranschen. IP-Only är den fiberoperatör som byggde flest fiberanslutningar på landsbygden under 2017.

”Vi fortsätter att investera stort. Med det sagt är det en stor utmaning att bygga fiber på landsbygden, säger Fredrik Karlsson, chef för fiberutbyggnaden på IP-Only.”

IP-Only genomförde under 2017 ett skifte från en fiberutbyggnad i tätort, till en bred och snabb utbyggnad i gles- och landsbygd. Fiberoperatören skriver i pressmeddelandet att de varit för optimistiska vad gäller fiberutbyggnaden på landsbygden. Förutsättningarna är svårare och beror främst på:

– Insamling av tusentals privata markavtal.
– Försenade tillstånd från Trafikverket.
– Långa avstånd och svårarbetad terräng.
– Större koordinering och styrning av entreprenörer.

IP-Only skriver i pressmeddelandet att de under 2018 har gjort ett flertal förbättringsåtgärder samt en organisationsförändring. De har även förstärkt organisationen inom kundservice och kundkommunikation.

Läs hela pressmeddelandet här!