Byggstatus i Kristdala

Förberedelserna inför byggnationen av fibernätet i Kristdala fortsätter. Som du känner till förekommer stora förseningar i projektet och byggnationen har inte kommit igång som tidigare tänkt och kommunicerat, vilket naturligtvis är olyckligt. Att bygga ut ett fibernät är en stor, kostsam och tidskrävande investering där vi bygger ut infrastrukturen och digitaliserar samhället och landsbygden.

Status just nu är att den offentliga upphandlingen av den entreprenör som ska genomföra byggnationen har stängts och nu går vi igenom de anbud som kommit in samt för dialog med lämpliga aktörer. Vi arbetar även med markavtalsinsamling och för dialog med varje enskild markägare för att få förlägga fibernätet på deras mark.

Fiberprojektet i Kristdala har sedan tidigare fått beviljat bredbandsstöd från Länsstyrelsen, vilket betyder att projektet får bidrag från regeringens landsbygdsprogram så fibernätet i Kristdala kan bli verklighet. Bidraget är giltigt under en bestämd period som snart går ut. Därför har vi, i dialog med Länsstyrelsen, ansökt om en förlängd färdigställandetid från Länsstyrelsen som måste godkännas innan byggnationen kan påbörjas.

Läs nyheten på IP-Onlys hemsida:

Byggstatus i Kristdala, IP-Only 2018-12-20

IP-Only om utmaningarna i fiberbranschen

I ett pressmeddelande från den 25 maj skriver IP-Only om utmaningarna i fiberbranschen. IP-Only är den fiberoperatör som byggde flest fiberanslutningar på landsbygden under 2017.

”Vi fortsätter att investera stort. Med det sagt är det en stor utmaning att bygga fiber på landsbygden, säger Fredrik Karlsson, chef för fiberutbyggnaden på IP-Only.”

IP-Only genomförde under 2017 ett skifte från en fiberutbyggnad i tätort, till en bred och snabb utbyggnad i gles- och landsbygd. Fiberoperatören skriver i pressmeddelandet att de varit för optimistiska vad gäller fiberutbyggnaden på landsbygden. Förutsättningarna är svårare och beror främst på:

– Insamling av tusentals privata markavtal.
– Försenade tillstånd från Trafikverket.
– Långa avstånd och svårarbetad terräng.
– Större koordinering och styrning av entreprenörer.

IP-Only skriver i pressmeddelandet att de under 2018 har gjort ett flertal förbättringsåtgärder samt en organisationsförändring. De har även förstärkt organisationen inom kundservice och kundkommunikation.

Läs hela pressmeddelandet här!

Fiberutbyggnad står stilla

Barometern-OT skriver om att fiberutbyggnaden i Kalmar län står stilla. IP-Onlys presschef Niclas Karnhill avfärdar alla rykten om dålig ekonomi och berättar varför projekteringen står stilla:

”Det generella svaret är att det varit en sträng vinter vilket försenat projekteringen. Sedan skiljer det sig en hel del vilka marker det handlar om och vilka tillstånd vi får från Trafikverket. Därav kan det ta extra tid, säger IP Onlys presschef Niclas Karnhill.”

Projektet drar igång igen när alla tillstånd är klara.

LÄs mer

Fiberutbyggnad står stilla, Barometern-OT 2018-05-16

 

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter

Tre av fyra hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband skriver PTS i ett pressmeddelande den 28 mars.

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter och 2017 hade 77 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s, visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017. Rapporten kartlägger också för första gången nuläget i relation till regeringens bredbandsmål från 2016.

Läs hela pressmeddelandet här!

Äntligen

Nu är myndigheternas hantering klara i och med att länsstyrelsen i Kalmar län skrivit på överlåtelsen till IP-Only. Upphandlingar och grävning kommer att påbörjas inom kort hoppas vi. Markägare kommer att kontaktas vartefter projektet fortskrider.

Viktigt att du som har anmält dig för fiber är klar över var du vill ha din anslutning i huset så att grävning för kabel anpassas därefter.

Dags dato är 419 anmälningar inkomna.

Trevlig sommar!

Skyltar vid fastighet för kommande fiber

Skyltar med text som visar att befintlig fastighet är anmäld för fiber har börjat sättas ut av föreningens medlemmar. Utplacering görs efter listor som föreningen erhållit via IP-Only.

Har du inte fått anmälningsunderlag och bor inom vårt landsbygdsområde ber vi dig kontakta IP-Only på telefon 0200-43 00 00.

IP-Only tar över fiberprojektet

Nu är det klart att IP-Only tar över fiberprojektet från Kristdalabygdens fiber ekonomisk förening som har drivit detta projekt i snart fyra år. Vi har lyckats få över 350 fastighetsägare att teckna avtal och har ansökt om EU-pengar tre gånger. Jordbruksverket har nu beviljat en satsning på 21,5 miljoner kronor för att gräva ner ca 26 mil fiber.

Vi i föreningen har arbetat med upphandlingar enligt konstens alla regler och det är nu klart att anslutningsavgiften hos IP-Only blir 17 900 kronor per hushåll vilket är samma pris som för fastigheterna i samhället.

Läs mer

Ett steg mot fiber i glesbygd, Barometern-OT 2017-03-30

Fibersatsning görs i Kristdalabygden, Nyheterna 2017-03-30