Frågor & svar

Vanliga frågor & svar

Vad kan jag göra med bredband på 100 Mbit/s?

Med 100 Mbit/s kan man se på flera TV-kanaler samtidigt i hög upplösning så kallad HD, surfa obehindrat på nätet och använda datorn som telefon vilket medför billigare telefontjänst. Framtida tjänster för dator och tv som utvecklas nu kommer troligen kräva att hushållet har fiberkabel.

Vilka fördelar är det att ansluta sig?

För internet får du tillgång till betydligt bättre och jämnare kvalitet än idag. Du slipper de begränsningar som finns i ADSL eller trådlösa uppkopplingar. Ditt hus blir mer attraktivt vid eventuell försäljning. Det utvecklar din bygd, för både företag och privatpersoner är den här tekniken nödvändig och för att vi ska kunna locka dessa att etablera sig på landsbygden.

Du kan använda de telefoner du har idag och får med samma telefonnummer. Du kan använda tjänster till tv i full HD-kvalitet, e-hälsa, övervakning, videotelefoni, underlätta för utbildning på distans, jobba hemifrån och mycket mera.

Kopparnätet som används idag är dyrt att underhålla och kommer efterhand att försvinna, därmed också bredband via ADSL. Telia har redan påbörjat nedmonteringen av kopparnätet, främst ute på landet.

Vad kommer det att kosta?

Alla hushåll kommer att behöva betala en anslutningsavgift på max 20 000 kr. Sedan IP-Only tog över fiberprojektet så är priset 17 900 kr.

Blir verkligen mina kostnader billigare med fiber?

Ja, idag betalar många 8-12 000 kr per år för tv, bredband och telefon men med fiber så kan kostnaderna sänkas till 4-5 000 kr per år. Räkna ihop dina kostnader för tv, telefon och bredband.

Prisexempel utan fiber (standardpriser från Telia maj 2018)

Telias bredband 60 Mbit/s 489 kr/mån
TV-paket lagom med ca 30 kanaler 279 kr/mån
Telia Bas telefonabonnemang 145 kr/mån + samtalsavgifter
Summa: 913 kr/månad dvs. 10 956 kr/år*

Prisexempel med fiber (standardpriser från Boxer maj 2018)

Bredband100 (100/10 Mbit) 349 kr/mån
TV-Mix paket med ca 30 kanaler 319 kr/mån
Hemtelefoni 19 kr/mån + samtalsavgifter
Summa: 687 kr/mån dvs. 8 244 kr/år*

*Som trogen kund med med bindningstider så blir priset ofta lägre.

Blir verkligen mina kostnader billigare med fiber?

Med fiberanslutning kostar tv, bredband och bredbandstelefoni mindre per månad. Detta innebär att du, enbart genom lägre månadskostnader, betalar investeringen av fiber på ca 3-5 år. Givetvis beror hushållets kostnader på vilket behov av t.ex. tv-kanaler och vilken leverantör man har.

Blir det dyrare om man väntar?

Ja, om man inte har valt att gå med från början så kommer kostnaden att bli högre då man inte får ta del av de bidrag som beviljats från Jordbruksverket.

Vad ingår i priset?

I priset ingår framdragning av fiber till tomtgränsen samt installation i huset. Grävning på sin egen tomt gör IP-Onlys entreprenör. Då kan man utnyttja ROT-avdraget på arbetet dvs. få 50 % avdrag på arbetskostnaden.

När räknar ni med att det ska vara klart?

IP-Only hoppas kunna ha ett färdigt fibernätverk till årsskiftet 2018.

Måste man bli medlem i föreningen?

Ja, alla som vill ansluta sig till fibernätverket måste vara medlemmar. Insatsen är 100 kr och medlemsavgiften är 100 kr/år. Väljer man att inte skriva avtal så får man tillbaka insatsen på 100 kr.

Är avtalet bindande?

Ja, avtalet är bindande.

Vad har regeringen för bredbandstrategi?

2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige med det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Vad har regeringen för konkreta mål?

Regeringens bredbandsstrategi innehåller tre övergripande mål:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

I Kalmar län har länsstyrelsen, regionförbundet och kommunerna gemensamt tagit fram en bredbandsstrategi för länet. För länet har man tillsammans satt ett högre mål än regeringen, nämligen att:

Alla ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020

Varför bygger inte operatörerna själva fibernätet?

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden av bredband (fiber) ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd.

Behöver vi verkligen fibernätverk?

Behovet av ökad hastighet ökar år för år och utvecklingen av tekniken med smarta tv-apparater, datorer, surfplattor, mobiler, ip-telefoni mm. går väldigt snabbt. Med fiber så får vi en helt ny it-infrastruktur med möjlighet till uppgradering till 1 Gbit/s inom några år vilket ger oändliga möjligheter. Se även Utveckling av bredband

Kommer fiber att ersätta kopparledningarna?

Ja, kopparledningarna är känsliga och teleoperatörer arbetar fortlöpande med att ta bort kopparledningarna. Främst på landsbygden.

Hur pass framtidssäkrat är fiber?

Fiberkablar tillverkas av glas vilket gör att information och data kan skickas med ljusets hastighet. Fibern är både billig att producera och att underhålla. Det är de så kallade ändutrustningen dvs. den utrustning som används för att skicka och data i fibern som kommer att utvecklas i takt med behovet. Fibertekniken kommer därför att ersätta våra kopparledningar och är en riktig framtidsinvestering.