Fiberprojektet

Kristdalabygdens fiber arbetar för en levande landsbygd

Kristdalabygdens fiberförening verkar för fiberoptiskt nät på landsbygden. Ett snabbt bredband gör det möjligt för oss som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som växer fram. Fiberföreningen har överlåtit projektansökan på ca 40 miljoner kronor vilket har beviljats av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Projektpengarna kommer från de 3,25 miljarder kronor som regeringen har satsat i landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Region Öst – Kalmar, Kronoberg, Östergötland

Läs mer om IP-Onlys projekt i region öst som blivit beviljade bidrag från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:

EU-finansierade projekt