Föreningen

Kristdalabygdens fiberförening

Fiberföreningen verkar för fiberoptiskt nät på landsbygden. Föreningen startade i samband med 2013 och har i dagsläget 419 medlemmar vilket motsvarar ca 85% av fastigheterna i området där det bor ca 900 personer. Projektet innefattar ca 26 mils grävning.

Bli medlem!

För att bli medlem i Kristdalabygdens fiber ekonomisk förening (KFEF) betalar du en insats på 100 kr samt en årlig medlemsavgift på 100 kr dvs. 200 kr.

Ansökan om medlemskap i föreningen görs på blanketten för medlemskap. Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 184-2061.

POSTAdress

Kristdalabygdens fiber ekonomisk förening
c/o Karl Johan Höckerdal
Höckhult
570 91 Kristdala

Föreningens Styrelse

Åke Pettersson, ordförande
Karl Johan Höckerdal, kassör/ekonomiansvarig
Torsten Carlsson, sekreterare
Tommy Andersson, projektledare
Jimmy Svensson, upphandlingsansvarig
Lennart Nilsson, tekniskt sakkunning
Thomas Myrlander
Bengt Johnsson

Revisorer

Gunnar Nolin
Inga-Stina Johansson

Valberedning

Jan Karlsson