Öppet nät

Öppet nät för valfrihet

Vårt bredbandsnät kommer att vara ett öppet nät för att du som abonnent ska få möjlighet, att i så stor utsträckning som möjligt, själv skall kunna välja vilken leverantör du vill köpa dina bredbandstjänster från och du skall kunna göra det till ett rimligt pris. I praktiken betyder det att så många leverantörer som möjligt, oavsett vem som äger bredbandsnätet, ska kunna få komma in och leverera tjänster till abonnenterna.

Utbud med många leverantörer

IP-Onlys öppna nätverk erbjuder tjänster från mer än tjugo olika leverantörer av internet, tv och telefoni. På deras hemsida hittar du hela tjänsteutbudet. Välj mellan hastighet, pris/månad, bindningstider och leverantörer för att hitta en den leverantör som passar dig bäst!

Klicka här för att läsa mer!